Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Žebříček

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky naší ankety "Jak se vám líbí autorizovaný překlad?". Písně (zatím jen z 1. zpěvníku) jsou seřazeny podle celkového počtu hlasů, které jste té které písni udělili. Zdá se, že většina autorizovaných překladů se líbí.

Blahopřejeme překladatelům.

Vyhodnocení ankety "Jak se vám líbí autorizovaný překlad?"
  Odpověď A - Moc se mi líbí, budem ho používat.
Odpověď B - Není dokonalý, ale budem ho používat.
Odpověď C - Znám lepší překlad, který budem používat.
Odpověď Hlasů
    A B C celkem
1 Ať požehnán je Bůh - (BLESSED BE YOUR NAME) - zpěvník 1-1 143 3 12 158
2 Hlahol zem Pánu - (SHOUT TO THE LORD) - zpěvník 1-9 25 1 4 30
3 Ať srdce mé Tebe vídá - (OPEN THE EYES OF MY HEART) - zpěvník 1-2 12 2 12 26
4 Kvůli nám (ABOVE ALL) - zpěvník 1-12 7 7 5 19
5 Tobě, Králi, toužím - (I GIVE YOU MY HEART) - zpěvník 1-37 16 2 0 18
6 Zde jsem - (HERE I AM TO WORSHIP) - zpěvník 1-47 11 0 7 18
7 Zpívat píseň lásky smím - (ARMS OF LOVE) - zpěvník 1-49 12 3 0 15
8 Byl člověk jako já - (GOD WITH US) - zpěvník 1-5 9 2 0 11
9 Tvoje jméno vyznávám - (LORD, I LIFT YOUR NAME ON HIGH) - zpěvník 1-40 8 1 2 11
10 Buď vládcem mým - (LORD, REIGN IN ME) - zpěvník 1-7 4 0 6 10
11 Mou cestu v rukou máš - (I TRUST IN YOU) - zpěvník 1-17 10 0 0 10
12 Ať Tvá živá voda - (LET YOUR LIVING WATER FLOW) - zpěvník 1-4 8 1 0 9
13 Ježíši, jsi spása duše mé - (KING OF MAJESTY) - zpěvník 1-10 7 1 0 8
14 Láskou získals duši mou - (JESUS, LOVER OF MY SOUL) - zpěvník 1-11 5 1 0 6
15 Moc Tvé lásky - (THE POWER OF YOUR LOVE) - zpěvník 1-15 6 0 0 6
16 Na slávě své jsi netrval - (YOU LAID ASIDE YOUR MAJESTY) - zpěvník 1-18 3 0 3 6
17 Pojď, teď je ten čas - (COME, NOW IS THE TIME) - zpěvník 1-23 5 0 1 6
18 Řeka Tvé lásky - (I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER) - zpěvník 1-30 4 0 2 6
19 Veď mě stále blíž - (DRAW ME CLOSE TO YOU) - zpěvník 1-43 5 0 1 6
20 Ježíš, přítel hříšných - (JESUS, FRIEND OF SINNERS) - zpěvník 1-8 5 0 0 5
21 Oslavuj Pána, oslavuj - (CELEBRATE JESUS) - zpěvník 1-20 2 2 1 5
22 Rozlomte zámky bran - (LIFT UP YOUR HEADS, O GATES) - zpěvník 1-28 5 0 0 5
23 Má někdo z vás žízeň? (IS ANYONE THIRSTY?) - zpěvník 1-13 4 0 0 4
24 Modlitba Mojžíše - (MOSES` PRAYER) - zpěvník 1-16 4 0 0 4
25 Sláva Ti patří - (GREAT IS YOUR GLORY) - zpěvník 1-29 4 0 0 4
26 V mocném hřmění - (IN THE THUNDER) - zpěvník 1-42 2 1 1 4
27 Ať tu sláva Pánova - (LET IT RISE) - zpěvník 1-3 2 0 1 3
28 Bouře - (RIDING THE STORM) - zpěvník 1-6 2 0 1 3
29 Milostí jen - (ONLY BY GRACE) - zpěvník 1-14 3 0 0 3
30 Pánu ať zní píseň chval - (KING OF KINGS) - zpěvník 1-22 2 1 0 3
31 Radostí jsi mou - (MADE ME GLAD) - zpěvník 1-27 2 1 0 3
32 Ten den - (JUST ONE DAY) - zpěvník 1-36 3 0 0 3
33 Znovu - (ONCE AGAIN) - zpěvník 1-48 3 0 0 3
34 Není nikdo jako Bůh - (THERE IS NO ONE LIKE OUR GOD) - zpěvník 1-19 1 0 1 2
35 Pane Můj, Ty jediný - (YOU ALONE) - zpěvník 1-21 2 0 0 2
36 Pokoj vám - (PEACE TO YOU) - zpěvník 1-25 2 0 0 2
37 Pokořme své srdce - (HUMBLE THYSELF) - zpěvník 1-26 2 0 0 2
38 Sláva, náš Pán je živ - (BEHOLD) - zpěvník 1-31 2 0 0 2
39 Tví jsme my - (FAMILY SONG) - zpěvník 1-38 2 0 0 2
40 Všechno je možné v něm - (ALL THIHGS ARE POSSIBLE) - zpěvník 1-44 2 0 0 2
41 Víc lásky - (MORE LOVE) - zpěvník 1-46 1 1 0 2
42 Pokoj Tvůj jak řeka - (PEACE LIKE A RIVER) - zpěvník 1-24 1 0 0 1
43 Sláva, sláva Pánu - (GLORY, GLORY LORD) - zpěvník 1-32 1 0 0 1
44 Smím pokleknout - (I BOW MY KNEE) - zpěvník 1-33 1 0 0 1
45 Staň se mou vizí - (BE THOU MY VISION) - zpěvník 1-34 1 0 0 1
46 Svaté buď jméno Tvé - (HALLOWED BE THY NAME) - zpěvník 1-35 1 0 0 1
47 Ty jsi hoden - (YOU ARE WORTHY) - zpěvník 1-39 1 0 0 1
48 Ty sám mi vládni - (SURRENDER) - zpěvník 1-41 1 0 0 1
49 Za dílo tvé - (FOR ALL YOU`VE DONE) - zpěvník 1-45 1 0 0 1
50 Zvedněte, brány, nadpraží - (LIFT UP YOUR HEADS) - zpěvník 1-50 1 0 0 1

 


Počítadlo.cz