Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Ať požehnán je Bůh - (BLESSED BE YOUR NAME) - zpěvník 1-1

Beth & Matt Redman
autorizovaný překlad: Petra Hradilová


Ať požehnán je Bůh
tam, kde je zem úrodná,
tam, kde hojnost přebývá,
požehnán buď Pán.
Ať požehnán je Bůh
tam, kde je zem nevlídná,
má duše žízní vyprahlá,
požehnán buď Pán.

Vše, co dáváš ze Tvých dlaní
s díky přijímám,
všechno měníš v požehnání,
chválu Ti vzdám.

Buď požehnané slavné jméno Tvé,
buď požehnaný Pán,
buď požehnané slavné jméno Tvé,
buď požehnaný svatý pánů Pán.
    
Ať požehnán je Bůh,
když slunce svítí nad hlavou
a život zdá se zábavou,
požehnán buď Pán.

Ať požehnán je Bůh,
když dny jsou plné strádání,
když žal se skrývá v dávání,
požehnán buď Pán.

Dáš a vezmeš sám
můj pád i vítězství,
v mém srdci stále zní
jen slova žehnání.© 2002 Thankyou Music/Adm. by worshiptogether.com songs
excl. UK and Europe, adm. by Kingsway Music, tym@kingsway.co.uk
 

Akordy

Audio

Blessed Be Your Name by Matt Redman on Grooveshark


Video

Jaké znáte překlady: BLESSED BE YOUR NAME

Datum: 22.01.2022

Vložil: loveawake.ru

Titulek: Are you 18? Come in and don't be shy!

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Datum: 12.11.2009

Vložil: Honza

Titulek: JEN TY JEDINÝ

JEN TY JEDINÝ

1 CHVÁLÍM JMÉNO TVÉ,
KDYŽ JE KRÁSNĚ A RADOST MÁM,
KDYŽ CÍTÍM TVOU BLÍZKOST,
CHVÁLÍM JMÉNO TVÉ.

2 CHVÁLÍM JMÉNO TVÉ,
KDYŽ JDU ÚDOLÍM A BOLEST MÁM,
KDYŽ NECÍTÍM TVOU BLÍZKOST,
CHVÁLÍM JMÉNO TVÉ.

JENOM TY JSI HODEN CHVÁLY,
Z MÉHO SRDCE ZNÍ,
JENOM TY JSI HODEN CHVÁLY,
JEN TY JEDINÝ.

JEN TY JEDINÝ JSI PÁN,
JEN TY JEDINÝ,
JEN TY JEDINÝ JSI PÁN,
JEN TY JEDINÝ, TY JSI PÁN.

JEN TY JSI ÚŽASNÝ,
JEN TY JSI NÁDHERNÝ,
TEĎ Z MÉHO SRDCE ZNÍ,
PANE TY JSI JEDINÝ.

Datum: 21.11.2011

Vložil: Michal

Titulek: Re: JEN TY JEDINÝ

Dobrý den. Před skoro 15 lety se mnou začal mluvit BŮH. Začal mne převychovávat a sdělovat pravdy. O tom, co s námi BŮH bude dělat a co je apokalypsa, Mám vám všem říci, že to bude krásné, co nás řeká, sám osobně BŮH bude s námi mluvit a bude nás převychovávat. TAKŽE SE PTEJTE. Je nás víc, s kterými BŮH začal mluvit přímo.
znamenacekmichal@seznam.cz

Datum: 03.09.2009

Vložil: věřící

Titulek: AŤ POŽEHNANÝ JE NÁŠ BŮH - autor překladu viz profil na youtube

Tato verze tu ještě není:

AŤ POŽEHNANÝ JE NÁŠ BŮH

1.Žehnám jméno Tvé, když čas hojnosti přichází
Když mi nic dobré neschází, žehnám jméno Tvé

2.Žehnám jméno Tvé, když mě poušť náhle obklopí
Pustinou když teď dál mám jít, žehnám jméno Tvé

Za vše dobré, co nám dáváš Ti chválu vdám
A když mě tma obklíčí, tak stejně zvolám:
R:Ať požehnaný je náš Bůh
žehnám jméno Tvé
Ať požehnaný je náš Bůh
Ať požehnaný a slavný

3.Žehnám jméno Tvé, když mě zář slunce zaplaví
A když vše je tak jak má být, žehnám jméno Tvé

4.Žehnám jméno Tvé, i když dál jít se těžké zdá
A musím se něčeho vzdát, žehnám jméno Tvé

Za vše dobré, co nám dáváš Ti chválu vdám
A když mě tma obklíčí, tak stejně zvolám:
R:Ať požehnaný je náš Bůh
žehnám jméno Tvé
Ať požehnaný je náš Bůh
Ať požehnaný a slavný
Ať požehnaný je náš Bůh
žehnám jméno Tvé
Ať požehnaný je náš Bůh
Ať požehnaný a slavný

Ty dáváš i bereš,
Ty dáváš i bereš,
Pak srdce mé zvolá:
Ať je požehnán Pán!
Ty dáváš i bereš,
Ty dáváš i bereš,
Pak srdce mé zvolá:
Ať je požehnán Pán!

R:Ať požehnaný je náš Bůh
žehnám jméno Tvé
Ať požehnaný je náš Bůh
Ať požehnaný a slavný
Ať požehnaný je náš Bůh
žehnám jméno Tvé
Ať požehnaný je náš Bůh
Ať požehnaný a slavný

Je k tomu video na
https://www.youtube.com/watch?v=xptTcDMm2Jk

Datum: 17.07.2009

Vložil: z

Titulek: z

nejlepsi je ten at pozehnan je Buh ........ my to zpivame tak

Datum: 06.10.2008

Vložil: Autor stránek

Titulek: Ať požehnán je Bůh - autorizovaný překlad

Ať požehnán je Bůh (Blessed Be Your Name)
Beth & Matt Redman
autorizovaný překlad: Petra Hradilová

Ať požehnán je Bůh
tam, kde je zem úrodná,
tam, kde hojnost přebývá,
požehnán buď Pán.
Ať požehnán je Bůh
tam, kde je zem nevlídná,
má duše žízní vyprahlá,
požehnán buď Pán.

Vše, co dáváš ze Tvých dlaní
s díky přijímám,
všechno měníš v požehnání,
chválu Ti vzdám.

Buď požehnané slavné jméno Tvé,
buď požehnaný Pán,
buď požehnané slavné jméno Tvé,
buď požehnaný svatý pánů Pán.

Ať požehnán je Bůh,
když slunce svítí nad hlavou
a život zdá se zábavou,
požehnán buď Pán.

Ať požehnán je Bůh,
když dny jsou plné strádání,
když žal se skrývá v dávání,
požehnán buď Pán.

Dáš a vezmeš sám
můj pád i vítězství,
v mém srdci stále zní
jen slova žehnání.

© 2002 Thankyou Music/Adm. by worshiptogether.com songs
excl. UK and Europe, adm. by Kingsway Music, tym@kingsway.co.uk

Datum: 06.10.2008

Vložil: Křesťan

Titulek: POŽEHNANÝ JE MŮJ PÁN

POŽEHNANÝ JE MŮJ PÁN (Blessed be Your Name)
(hudba: Matt Redman ; text: Robert Jakš)
A E
Chválím jméno Tvé,
F#mi D
když přebývám v zemi úrodné,
A E
tam kde jsou prameny hojnosti,
D
chválím jméno Tvé.
A E
Chválím jméno Tvé,
F#mi D
když přebývám v zemi vyprahlé,
A E
když kráčím suchou pustinou,
D
chválím jméno Tvé.
A E F#mi D
Za každé Tvé požehnání, chválu Ti dám,
A E F#mi D
když se ke mě tma přiblíží, já říkám dál:
Ref : A E F#mi D
Požehnaný je můj Pán, jeho jméno chválím,
A E F#mi D
požehnaný je můj Pán, jeho slavné jméno chválím.
A E
Chválím jméno Tvé,
F#mi D
když z mraků slunce vychází
A E
když celý svět je jak má být,
D
chválím jméno Tvé.
A E
Chválím jméno Tvé,
F#mi D
když má život příchuť bolesti,
A E
když se zdá konec všem nadějím,
D
chválím jméno Tvé.
A E F#mi D
Dává i odebírá, dává i odebírá,
A E F#mi D
mé srdce dál říká, požehnané jméno má.

Datum: 07.06.2018

Vložil: AlbertFauff

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is the central section of a male's reproductive :. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate gland can be found just in front of the rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, in most cases very uncomfortable and inconvenient for the patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is regarded as the common prostate-related condition in men younger than 55 years. Infections in the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of all varieties of prostate infection. It is due to bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition of a particular defect in the gland as well as the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be a result of trauma for the urinary tract or by infections originating from other regions of the body. A patient may go through testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal of the prostate defect as well as the utilization antibiotics and NSAIDs to treat the inflammation.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not yet to establish the sources of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable diet is important. These are some in the actions to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for general health and will also also keep your urinary track clean.

2. Some studies claim that a number of ejaculations a week will prevent prostate cancer.

3. Eat steak without excess. It has been shown that consuming over four meals of beef per week will increase the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most important measure to consider to ensure a proper prostate is to opt for regular prostate health screening. If you are forty years and above, you need to choose prostate examination at least once 12 months.

Datum: 06.10.2008

Vložil: Ahoj

Titulek: Ó králi můj - autor překladu neznámý

Ó králi můj

Ó Králi můj
Svatý Králi můj
Jak jen Tě můžu ctít správně
Mocný jsi vesmíru Pán
Jsi přítel můj
Svatý přítel můj
Tolik Tě láska Tvá stála
Přátelství místo potupy mám

Ref:
Největší vesmírné je tajemství
Že Ty, Bůh tak nádherný
Otvíráš svou náruč nám
A s úžasnou lásku svou
učíš nás jít za Tebou
Je velká moc i vlídnost Tvá

A kdo v srdci má Tvé království
Ten ví, jak jsi úžasný, když přijdeš blíž


Počítadlo.cz