Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Pojď, teď je ten čas - (COME, NOW IS THE TIME) - zpěvník 1-23

Brian Doerksen
autorizovaný překlad: Jiřina Markovová, Joanie Hull, Tomáš Coufal


Pojď, teď je ten čas jej chválit,
pojď, své srdce můžeš Králi dát.
Pojď, teď je ten čas jej chválit,
pojď před Králem svým teď můžeš stát, tak pojď.

Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán,
každý jednou se pokloní,
slavný poklad navěky zůstává těm,
kdo Tě milují.

Tobě dávám život svůj, vím, že jsi Pán,
před Tebou se pokloním rád.
Srdcem, duší i sílou svou,
vším chci Tě milovat.


© 1998 Vineyard Songs (UK/EIRE)
Admin. by Music Services
 

Akordy

Video

Jaké znáte překlady: COME, NOW IS THE TIME

Datum: 03.02.2009

Vložil: Farnost Přívoz: https://vecerychval.atlasweb.cz/

Titulek: Pojď, teď je Ten čas

Pojď, teď je Ten čas Jej chválit,
pojď, své srdce můžeš Králi dát.
Pojď, teď je ten čas Jej chválit,
pojď, před Pánem svým teď můžeš stát, tak pojď...

Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán,
každý jednou se pokloní,
navždy slavný poklad zůstává nám, kdo Tě milují! (t.c. 2x)


Počítadlo.cz