Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Na slávě své jsi netrval - (YOU LAID ASIDE YOUR MAJESTY) - zpěvník 1-18

Noel Richards
autorizovaný překlad: Ivana Šímová s přispěním Tomáše Coufala


Na slávě své jsi netrval,
všeho kvůli mně ses vzdal,
trpěls rukou těch, jež sám jsi stvořil s láskou.
Všechnu hanbu mou jsi vzal,
když jsi zemřel, z mrtvých vstal,
nebe se zemí jsou nyní pod Tvou vládou.
 
A proto Tě chci chválit, Králi můj,
srdce mé jsi získal, teď jsem Tvůj,
chci věčně být s Tebou, Tebe mám rád.
Ty jediný jsi život za mě dal,
na kříži má pouta sňal,
proto svůj hlas pozvedám a chválu zpívám.


© 1985 Thankyou Music/Adm. by worshiptogether.com songs
excl. UK and Europe, adm. by Kingsway Music, tym@kingsway.co.uk
 

Jaké znáte překlady: YOU LAID ASIDE YOUR MAJESTY

Datum: 24.02.2010

Vložil: Misha

Titulek: Tys opustil svůj majestát

Tys opustil svůj majestát, kvůli mně ses všeho vzdal,
trpěl's na kříži, ty Pán všeho a tvůrce.
Všechnu vinu mou jsi sňal, když ji zemřel a zas vstal,
jsi dnes oslaven, zemí i nebem vládneš.

Chci tebe vyvyšovat, Pane můj, získal jsi mé srdce a jsem tvůj,
na věky jsem tvůj, mám tě rád.
Ty jediný jsi za mě život dal, abych v hříchu nezůstal,
proto v uctivosti svůj hlas pozvedám.

PS: Je to Ivana Šímová, ne Ivona ;-)

Datum: 19.09.2014

Vložil: mirek šmýd přepracováno 1994 ze slovenštiny

Titulek: Odložil Jsi Svůj Majestát


Odložil Jsi Svůj Majestát kvůli mě se všeho vzdal
trpěl´s od lidí co stvořením jsou Tvým
Ty jsi všechen můj hřích vzal, když Jsi zemřel z mrtvých vstal
dnes však vládu máš nad nebem i nad zemí

Ze srdce Pane já Tě chválím ctím
získal Jsi mě jen Tobě patřím
Chci s Tebou věčně být má lásko
Ty jediný si za mě život dal Ty jsi moje svoboda
proto Tobě Pane můj zpívám píseň chval


Počítadlo.cz