Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Všechno je možné v něm - (ALL THIHGS ARE POSSIBLE) - zpěvník 1-44

Darlene Zschech
autorizovaný překlad: KC Příbram


Všemocný Bůh, můj Spasitel,
můj úkryt a má pevná skrýš.
Před svatým jménem Ježíš
žádná moc neobstojí.

Svůj úkryt pevný v Tobě mám,
pevný tak jako skály.
Naděje v Tobě přichází,
můj Pane a můj Králi.

Tvou chválu stále na rtech mám,
Tvé slovo žije v srdci mém.
Chválím Tě novou písní,
Tvé jméno uctívám.

Život můj plníš radostí,
z Tebe se těším, Pane můj.
Chválím Tě novou písní,
Tvé jméno uctívám.

A tak, když slábnu, sílu mám,
když nemám nic, Tys poklad můj.
Vždy o svém Pánu vyznávám:
Všechno je možné v něm.
Všechno je možné v něm.
Všechno je možné v něm.
Všechno je možné v něm.


© 1997 Darlene Zschech / Hillsong Publishing
P.O. Box 1195, Castle Hill, NSW 1765, Australia, publishing@hillsong.com
 

Jaké znáte překlady: ALL THIHGS ARE POSSIBLE

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.


Počítadlo.cz