Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Ten den - (JUST ONE DAY) - zpěvník 1-36

John de Jong
autorizovaný překlad: Ivan Růžička


Ten den mi víc než stříbro září,
ten den, kdy smím Ti blízký být.
Ty chvíle jsou mi vzácnější
víc, než léta jinde žít.

Ty víš, že tajné přání mám,
pár slůvek s vůní stýskání,
že každý den bych strávil rád
uvnitř Tvého nádvoří.

Touha žít v domě Tvém
je největším mým důvodem,
vše, co mám,  že dávám rád,
když další den, další den smím Tě znát.© 1999 Whole World Publishing
Administered by CopyCare, P.O. Box 77, Hailsham BN27 3EF UK
 

                                                

Tuto písničku jsem na YouTube nenašel, ale na stránkách Databáze křesťanských děl jsou noty v PDF.

Jaké znáte překlady: JUST ONE DAY

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.


Počítadlo.cz