Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Ať Tvá živá voda - (LET YOUR LIVING WATER FLOW) - zpěvník 1-4

John Watson
autorizovaný překlad: Karel Řežábek


Ať Tvá živá voda duši mou obmývá,
ať Duch svatý přijde, ať se mnou přebývá,
ať vezme každé trápení, jež svírá duši mou.
Vím, že s každou starostí smím jít za Tebou.

Ježíši, ó Duchu svatý, můj Otče nebeský.

Prosím Duchu svatý, přijď víc, prosím přijď,
drž mě ve své blízkosti, ať znát víc Tě smím.
Pochybnosti, strach a pýchu můžeš mi vzít,
veď mě ve své lásce, toužím Tvou cestou jít.

Dej svůj život Pánu, ať ho sám naplní,
dovol, ať tě Ježíš uchopí do dlaní.
Svobodný a šťastný jenom s ním můžeš být,
potom smíš na věky vládnout s ním v království.


© 1983 Ampelos Music
Administered by CopyCare, P.O. Box 77, Hailsham BN27 3EF UK

John Watson
autorizovaný překlad: Karel Řežábek

Jaké znáte překlady: LET YOURLIVING WATER FLOW

Datum: 05.01.2017

Vložil: josef

Titulek: moc se mi líbí

zpivam ji už 25 let


Počítadlo.cz