Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Modlitba Mojžíše - (MOSES` PRAYER) - zpěvník 1-16

John de Jong
autorizovaný překlad: Daniel Němec


Nepůjdu dál ani krok, nehnu se dřív, než pokyn dáš mi.
Zůstanu zde ve ztišení a vyčkávám, zda se mnou půjdeš.

Chci mlčky stát, jak němý být, dokud Ty sám nenaplníš mne.
Když nemluvíš, já nechci říct ve jménu Tvém už ani hlásku.

Tobě vstříc chci jít a nečekám, co mi dáš,
jen nové setkání, s Tebou jen toužím být.
Nežádám nic víc než svěží vánek Tvůj,
na duchu pookřát, před Tebou bosý stát.

Už píseň má nesmí Ti znít, není-li v ní řeč příjemná Ti.
Nechci mít plán, spřádat sen, když, Pane můj, u toho scházíš.© 2005 John de Jong
www.angelmountain.net

Audio

Tuto píseň si můžete poslechnout po kliku na následující odkaz:

johndejong.bandcamp.com/track/moses-prayer

Jaké znáte překlady: MOSES` PRAYER

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.


Počítadlo.cz