Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Má někdo z vás žízeň? (IS ANYONE THIRSTY?) - zpěvník 1-13

Graham Kendrick
autorizovaný překlad: Karel Řežábek


Má někdo z vás žízeň, někdo z vás?
Má někdo z vás žízeň?
Má někdo z vás žízeň, někdo z vás?
Má někdo z vás žízeň?
Ježíš volá: Pojďte ke mně žízniví
a já vám napít dám.

Ó, ať tečou proudy živých vod,
ať jen tečou proudy živých vod,
ať tečou proudy Ducha skrze nás.

Ať tečou proudy živých vod,
ať tečou proudy živých vod,
ať tečou proudy živých vod,
ať tečou proudy živých vod.© 1994 Make Way Music
www.grahamkendrick.co.uk


 

                                                                                                                                                                 

Tuto písničku jsem na YouTube nenašel, ale na oficiálních stránkách Grahama Kendricka je ukázka v MP3.

Jaké znáte překlady: IS ANYONE THIRSTY?

Datum: 03.05.2014

Vložil: Kuba Hejnic

Titulek: Nahrávka na Ia anyone thirsty? na outube.com

https://www.youtube.com/watch?v=4Rt7uoGiioo
<iframe width="320" height="180" src="//www.youtube.com/embed/4Rt7uoGiioo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Počítadlo.cz