Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Ty jsi hoden - (YOU ARE WORTHY) - zpěvník 1-39

Darlene Zschech
autorizovaný překlad: Ladislav Štěpán


Každou pýchu v duši své teď odkládám,
každé vyvýšení své jen Tobě dávám.
Není žádný nad Tebou, kdo by byl výš,
jen Ty jsi hoden chvály,
Ty jsi hoden chvály.

Volajícím jméno Tvé Ty jsi vždy blíž,
milující, stále stejný zůstáváš jak dřív.
Dals mi poznat lásku svou, Tvůj pokoj mám,
jen Tobě patří sláva,
Tobě patří sláva.

Ty jsi hoden mých chval, můj Králi,
Ty jsi hoden díků mých, vší slávy.
Ve Tvé náruči být,
životem svým Tebe ctít,
Ty jsi Králem mým.

Máš můj dík, uctívám jen jméno Tvé.
Ty jsi Králem mým.
Máš můj dík, uctívám jen jméno Tvé.
Ty jsi Králem mým.


© 2003 Darlene Zschech / Hillsong Publishing
P.O. Box 1195, Castle Hill, NSW 1765, Australia, publishing@hillsong.com

Video

Jaké znáte překlady: YOU ARE WORTHY

Datum: 19.01.2010

Vložil: gio

Titulek: adresa

https://www.youtube.com/watch?v=Ndm5tIsoSYA


Počítadlo.cz