Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Není nikdo jako Bůh - (THERE IS NO ONE LIKE OUR GOD) - zpěvník 1-19

Noel & Tricia Richards
autorizovaný překlad: Tomáš Coufal


Není nikdo jako Bůh v celém světě.
Není nikdo jako Bůh v celém světě,
nikdo jako Bůh,
nikdo jako Bůh.

Náš Bůh, on stvořil nebe,
náš Bůh, on stvořil zem
a všechno, co má dech,
je jeho výtvorem.

On určil počet hvězd
a každou jménem zná,
on mračna posílá,
své zemi vláhu dá.

Tak slávu Bohu vzdej,
tak jeho jméno chval,
on slovo nemění,
svou lásku dává dál.

Bůh je s námi. (v celém světě)
Bůh je s námi. (v celém světě)
Bůh je s námi. (nikdo jako Bůh)

© 1996 Thankyou Music/Adm. by worshiptogether.com songs
excl. UK and Europe, adm. by Kingsway Music, tym@kingsway.co.uk
 

Jaké znáte překlady: THERE IS NO LIKE OUR GOD

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.


Počítadlo.cz