Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Staň se mou vizí - (BE THOU MY VISION) - zpěvník 1-34

tradiční irská melodie, původní text z 8. století
překlad: Daniel Němec


Staň se mou vizí, buď snem, který mám,
pro který chci žít a svůj život dám,
hlasem, jenž vodí mne světlem i tmou,
každý den provází mne stezkou Tvou.
Ty jsi má moudrost, má pravda, můj Pán,
od Tebe učím se všemu, co znám.
Můj Otče v nebesích, jsem dítě Tvé,
svou láskou přebýváš teď v srdci mém.

Sám jsi mým štítem, Tvůj meč ostrý mám,
sílu a odvahu svou dáváš nám.
Skálou jsi pevnou, jež ční jako hrad,
nad mořem běsnícím s Tebou chci stát.

Nehledám slávu či bohatství lesk,
Ty jsi můj přítel a Nejvyšší kněz.
Až jednou vrátíš se v slávě své k nám,
k sobě mne zavoláš, Tvůj hlas už znám.


public domain
 

Jaké znáte překlady: BE THOU MY VISION

Datum: 04.06.2015

Vložil: Markéta Zelenková

Titulek: Můj dobrý králi

Můj dobrý králi, zůstaň Pánem mým,
ať mé celé srdce je tvým královstvím.
stezky mé dlouhé ať chladí Tvůj stín
Tvé svaté jméno ať zní mým nádvořím.

Mým dechem, mou písní, mým slitováním,
ať tvá láska září kde ve mě je stín,
Má křídla rozpínáš kypříš zem mou,
slabost když přijímám stane se sílou mou.

Můj pohled ať hladí, ať má tvá je dlaň,
na mostě Tvé lásky se s druhým potkám,
Co jsem co mám ti odevzdávám
do hloubky Tvé milosti tiše vplouvám.Počítadlo.cz