Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Zlaté město - (THE GOLDEN CITY) - zpěvník 2-100

Adrian Plass, Dave Clifton, Ian Blythe, Phil Baggaley
autorizovaný překlad: Křesťanské centrum Příbram


Zkoušky tvé už brzy skončí,
jeho dlaň ti milost dá,
zranění tvá uzdraví se,
novou zem ti otvírá.

K Tvému trůnu přicházíme,
domů shromáždil jsi nás,
vítáni jsme Otcem z nebes,
očekávání je čas.

Setkáme se ve městě zlatém,
čeká nás Jeruzalém,
žádná bolest ani pláč už nebudou.
Budem stát s anděly a zpívat:
"Svatý, svatý, Beránek",
navěky stát v uctívání před Tebou.

Žádná síla mocí temných,
ani život ani smrt,
nic nás více neoddělí
od Tvé lásky, Bože náš.


© 1998 IQ Music Ltd. / Little Room Music c/o Schubert Music Publishing s.r.o.


Audio

The Golden City by Phil Baggaley & Ian Blythe on Grooveshark


VideoPočítadlo.cz