Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Před Božím trůnem v nebesích - (BEFORE THE THRONE OF GOD ABOVE) - zpěvník 2-78


Text: Charitie L. Bancroft – 1863, hudba: Vikki Cook
autorizovaný překlad: Ivana Šímová


Před Božím Trůnem v nebesích
přímluvu mám i v nesnázích.
Velekněz lásky rád mě má,
za mě se věčně přimlouvá.

Do dlaní  jméno mé si vryl,
do srdce jméno mé si skryl.
Já vím, že dokud v nebi dlí,
[:z náruče své mě nepustí.:]

Když ďábel vnáší beznaděj,
když připomíná vinu mou,
pohlédnu výš, kde je můj Král,
on s hříchem navždy skoncoval.

Spasitel zemřel nevinný,
mou hříšnou duši vykoupil.
Spravedlivý Bůh odpouští,
[:když místo mě jen na něj zří.:]

Hle, Beránek, ten vzkříšený,
spravedlností mou se stal.
Ten, který jest, ten neměnný,
slávy a milosti je Král.

Nezemřu, když v něm přebývám,
on krví svou mě vykoupil.
Svůj život v Kristu ukrývám,
[:abych ten jeho život žil.:]


© 1997 Sovereign Grace Worship
Adm. Smallstonemediasongs.com
 

Audio

Before the Throne of God Above by Starfield on Grooveshark

Before The Throne Of God Above by Steve Pettit Evangelistic Team on Grooveshark

Video


Počítadlo.cz