Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Obraz - (IMAGE) - zpěvník 2-77


Marcel Zimmer, Elisa Krijgsman
autorizovaný překlad: Tomáš Coufal


Stvořil jsi mě ke své slávě,
obraz Tvůj Ti vzdával čest.
Po Tvé cestě toužím kráčet,
věrně obraz Tvůj chci nést.
V pádech mých mě pozvedáš,
když slabý jsem, Ty vždy sílu máš.

Život svůj chci žít, jak to Tvá vůle žádá,
v moci Ducha svatého, jenž mi sílu dává.
Všechno, co jen jsem, a všechno, co jen mám,
celý život Tobě, Králi, dám.
Tvým obrazem chci být.


© 2000 Reli songs/ Adm. Smallstonemediasongs.com/ Celmar Music
 

Video


Počítadlo.cz