Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Kdo jsem já - (WHO AM I) - zpěvník 2-69


John Mark Hall
autorizovaný překlad: Jiří Jelínek, Petr Chlouba


Kdo jsem já, že by celé země Pán
chtěl moje jméno znát
a cítit bolest mou?
Kdo jsem já, že by ta nejjasnější z hvězd
chtěla svítit u mých cest
pro mé srdce bloudící?

To vše není tím, kdo jsem,
ale tím, cos udělal.
Ne že já bych něco dal,
pravý důvod jsi Ty sám.

Jsem květ, co barvu rychle ztrácí,
dnes tu je, a zítra není.
Jsem vlnou v oceánu, větrem hnaný dým.
Já vím, že slyšíš, když Tě volám,
Pane, chytáš mě, když padám,
Tys mi pověděl kdo jsem,
že jsem Tvůj, že jsem Tvůj.

Kdo jsem já, že mi ten, kdo zná můj hřích,
vždy dává lásku svou
a pomáhá mi vstát?
Kdo jsem já, že hlas, co moři poručil,
mě volá skrze déšť
a tiší bouři mou?

Vždyť jsem Tvůj, vždyť jsem Tvůj.
Koho se bát, koho se bát,
když jsem Tvůj, když jsem Tvůj.


© 2003 My Refuge Music/ EMI CMG/ Adm. Smallstonemediasongs.com
& Sony ATV/ pro ČR A-Tempo Verlag spol. r.o.
 

Audio

Who Am I by Casting Crowns on Grooveshark

Who Am I (Low w/o background vocals) by Casting Crowns on Grooveshark

Video


Počítadlo.cz