Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Velký v moci - (GREAT IN POWER) - zpěvník 2-96

Russell Fragar
autorizovaný překlad: Křesťanské centrum Příbram


Oslav ho nebe a vše co je v něm,
chvalte ho andělé i celá zem,
vzývej svého Pána.

Klaň se mu slunce i zástupy hvězd,
chvalte ho nebesa chvalte ho dnes,
vzývej svého Pána.

Velký v síle, velký v slávě,
velký v lásce, Král v nebesích.
Velký v boji, velký v moci,
velký v církvi, vší země Král a Pán.


Words and Music by Russell Fragar
© 1998 Hillsong Publishing
P.O. Box 1195, Castle Hill, NSW 1765, Australia, publishing@hillsong.com


Audio

Great In Power by Hillsong Live on Grooveshark
Great In Power by The Zoe Group on Grooveshark
Great In Power by Billy Bob White on Grooveshark


Video
Počítadlo.cz