Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Velký Bůh - (GOD IS GREAT) - zpěvník 2-97

Marty Sampson
autorizovaný překlad: Křesťanské centrum Příbram


Celé Tvoje stvoření
o Tvé slávě vypráví.
Ty jsi Pánem nade vším,
Ježíš, Boží Syn.

K Tobě volá církev Tvá,
Tebe v Duchu, v pravdě uctívá.
Jen Ty jsi Bůh veliký,
vládneš navěky.

Velký Bůh, chvála zní,
naplňuje zem i nebe.
Jméno Tvé buď chváleno ze všech úst.
Velký Bůh, zazpívej
zem i nebe k jeho chvále.
Žijem jen pro Tvoji slávu, Ježíši,
pro slavné jméno Tvé.

Svatý je náš Pán, zemí zní, zemí zní.

K Tobě všechno přináším,
uč mě, Pane, jak mám žít.
Ať Tvůj oheň hoří v nás,
ať každý uslyší a uvidí.


Words and Music by Marty Sampson
© 2001 Hillsong Publishing
P.O. Box 1195, Castle Hill, NSW 1765, Australia, publishing@hillsong.com


Audio

God Is Great by Hillsong on Grooveshark
God Is Great by Various Artists on Grooveshark


VideoPočítadlo.cz