Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Úžasný, nádherný Králi - (WONDERFUL, MERCIFUL SAVIOR) - zpěvník 2-94

Dawn Rodgers, Eric Wyse
autorizovaný překlad: Ladislav Štěpán


Úžasný, nádherný Králi,
příteli můj, spáso má,
Beránku daný za hříchy,
mě zachrání láska Tvá,
ó, mě zachrání láska Tvá.

Jediný hoden jsi chvály,
jediný vyvýšený.
Nabízíš náruč své lásky,
svou milost, své spasení,
ó, svou milost, své spasení.

Ochránce můj, Duchu slávy,
toužím po objetí Tvém.
Jsi se mnou, když srdce mé bloudí
a ztratilo správný směr,
ó, když ztratilo správný směr.

Všemocný Otče náš vzácný,
věrný a milující,
v slabosti své před Tvou tváří
klekám před trůnem Tvým,
ó, já klekám před trůnem Tvým.


© 1989  Word Music, LLC (Admin by Song Solutions CopyCare www.songsolutions.org)
 


Audio

Wonderful, Merciful Savior by Selah on Grooveshark
Wonderful, Merciful Savior by The Zoe Group on Grooveshark
Wonderful Merciful Savior by YOU WOMEN on Grooveshark
Wonderful Merciful Savior by Caryl Parker on Grooveshark


Video

Počítadlo.cz