Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Ty jsi mi vším - (YOU ARE MY ALL IN ALL) - zpěvník 2-89

Dennis Jernigan
autorizovaný překlad: Tomáš Coufal, Petr Chlouba a neznámý autor


Jsi silou mou, když umdlévám,
jsi poklad, který nalézám.
Ty jsi mi vším, co mám.
Klenotem vzácným ses mi stal,
Tebe jen blázen by se vzdal.
Ty jsi mi vším, co mám.

Králi, Beránku, chválím jméno Tvé.
Králi, Beránku, chválím jméno Tvé.

Vzal jsi můj hřích, můj kříž, můj žal.
Tobě vzdám díky, že jsem vstal.
Ty jsi mi vším co mám.
Když padám, ty mne pozvedáš,
v poušti mi pohár doléváš.
Ty jsi mi vším, co mám.

© 1991 Shepherd's Heart Music, Inc (Admin by PraiseCharts.com)


Audio

You Are My All In All by Chris Tomlin on Grooveshark
You Are My All In All by Nichole Nordeman on Grooveshark
You Are My All In All by Swing Praise on Grooveshark


Video

Počítadlo.cz