Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Ty jsi Bůh - (IT IS YOU) - zpěvník 2-90

Peter Furler
autorizovaný překlad: Jiří Jelínek, Petr Chlouba


Když pozvednem ruce své,
zdali jsi nám blíž,
a vzýváme jméno Tvé,
zda nás navštívíš?
Spolu přišli jsme sem
Tebe uctívat,
Ty jsi milostivý.

Ty jsi Bůh nejvyšší.
Ty jsi Bůh, vším nebem zní.
Ty jsi Bůh, chvály jsou Tvé.
Ty jsi Bůh, Ty jsi Bůh.

Svatý, svatý je Pán všemohoucí,
svaté, svaté má jméno jen on.
Svatý, svatý je Pán všemohoucí,
svaté, svaté má jméno jen on.

Ty jsi Bůh nejvyšší,
Ty jsi Bůh, Ty jsi Bůh.

Pozvednem ruce své,
vzýváme jméno Tvé.
Zdali nás navštívíš
láskou svou, milostí?


© 2002 Ariose Music Group/ Adm. Smallstonemediasongs.com


Audio

It Is You by Newsboys on Grooveshark


VideoPočítadlo.cz