Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Anketa

Jak se vám líbí autorizovaný překlad této písně ve zpěvníku?

Tohle je Bůh náš - (THIS IS OUR GOD) - zpěvník 2-87

Reuben Morgan
autorizovaný překlad: Jana Forsythová


Stačí milost Tvá,
není třeba víc,
Otče, Tvým slovům věřím.
Čekám Tě dál,
přijď zas ke mně blíž,
ať mě Tvůj Duch obnoví.

K nohám Tvým poklekám,
k nohám Tvým poklekám
a zde Tě ctím, uctívám.

Přebývej ve mně,
Ježíši, světlo mé,
veď mě dál v moci slov svých.
Jsem obnovený,
jsem vykoupený,
Duchem Tvým jsem svobodný.

Všeho jen kvůli nám ses vzdal
a na kříži svůj život jsi dal.
Láska nesmírná, pro svět vylitá,
tohle je Bůh náš.
Ze smrti vzkříšený jsi vstal,
oslavený a věčný Pán,
služebník, Král, zachránil svět,
tohle je Bůh náš.


Words and Music by Reuben Morgan
© 2008 Hillsong Publishing
P.O. Box 1195, Castle Hill, NSW 1765, Australia, publishing@hillsong.com

Akordy


Audio

This is Our God by Hillsong on Grooveshark


VideoPočítadlo.cz