Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

To nejlepší, co můžu mít - (MAY THE WORDS OF MY MOUTH) - zpěvník 2-84

Tim Hughes, Rob Hill
autorizovaný překlad: Dana Štěpánová


Slova má v ústech mých, myšlenky v srdci mém
kéž slaví jméno Tvé, Ježíši.
Pravda Tvá v cestách mých, skutky mé každý den
kéž mluví o Tobě, Ježíši.

To nejlepší, co můžu mít,
je čas žít život lásky, která potěší.
A to, co mám, jen Tobě dám,
já vzdám se všeho, Pane, jsi mi nejdražší.
Jdu za Tebou.

Poznávám cíl a směr, Ty jsi mým průvodcem,
cestou mou, nadějí, světlem mým.
Nehledám poklady, co dává tahle zem,
Ty jsi mým jediným bohatstvím.

Jdu za Tebou.
Jdu za Tebou.
Jdu za Tebou.


Copyright © 2004 Thankyou Music/Adm. by worshiptogether.com Songs
excl. UK and Europe, adm. by Kingswaysongs, Adm. by worshiptogether.com song tym@kingsway.co.uk
 


Audio

May The Words Of My Mouth by Tim Hughes on Grooveshark
May The Words Of My Mouth by Soul Survivor on Grooveshark


Video
Počítadlo.cz