Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

To je to jediné - (OFFERING) - zpěvník 2-85

Brad Avery,David Carr, Johnny Mac Powell, Mark D. Lee, Samuel Tai Anderson
autorizovaný překlad: Dana Štěpánová


Můj nádherný svatý Otče,
stojím tu v bázni před Tebou,
když vidím všechno, co jsi stvořil,
a přesto říkáš, že jsem Tvou.

Kdo jsem já, že jsi trpěl,
jen abych byla svobodná,
můj život, kterýs do mě vložil,
ten jediný Ti můžu dát.

To je to jediné, co můžu dát,
to je to jediné, Pane můj,
Tobě svůj život dám,
je to všechno, co mám,
Tys za mě položil ten svůj.

Teď tu stojím před Tvou tváří
a zvedám prázdné ruce své.
Vím, že Ti mnozí dali více,
však to, co mám, je vážně Tvé.


© 2003 Consuming Fire/ Adm. Smallstonemediasongs.com
 


Audio

Offering by Third Day on Grooveshark


Video
Počítadlo.cz