Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Tebe znát - (KNOWING YOU) - zpěvník 2-82

Graham Kendrick
autorizovaný překlad: Daniel Němec


Všechno, čím jsem žil, zakládal si v tom,
vše, co svět chce mít, za čím je shon,
z čeho měl jsem zisk, za nic pokládám.
Vše jsem odepsal, vždyť Ty jsi víc.

Tebe znát, Pane, Tebe znát,
Ježíši nejdražší!
Ty jsi vše, radost má,
spravedlnost, moudrost má,
Pane, mám Tě rád.

V srdci touhu mám stále víc Tě znát,
v Tobě zůstávat a být jen Tvůj,
získat vírou jen spravedlnost Tvou,
která zdarma je, ne zásluhou.

Poznávat chci moc Tvého vzkříšení,
v utrpení stát Ti stále blíž,
v smrti ztotožněn s Tebou, Pane můj,
dojít vzkříšení a věčně žít.


© 1993 Make Way Music
www.grahamkendrick.co.uk
 

Audio

Knowing You by Graham Kendrick on Grooveshark

 

Video

Počítadlo.cz