Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Slabý ať zvolá - (WHAT THE LORD HAS DONE IN ME) - zpěvník 2-80

Reuben Morgan
autorizovaný překlad: Křesťanské centrum Příbram


Slabý ať zvolá: „sílu mám“
a chudý: „já jsem bohatý“,
slepý ať vyzná: „já vidím,
to mi Pán můj učinil“.

Hosana, hosana,
místo nás Pán umíral.
Hosana, hosana,
Ježíš slavně z mrtvých vstal.

Do řeky té se ponořím,
co z hříchů mých mě obmývá.
Z nebes proudí milost k nám,
zachrání mě láska Tvá.

Z vod hlubokých teď povstávám
a ruka Tvá mě pozvedá.
Píseň díků na rtech mám,
Ježíši, jsi spása má.


Words and Music by Reuben Morgan
© 1998 Hillsong Publishing
P. O. Box 1195, Castle Hill, NSW 1765, Australia, publishing@hillsong.com
 

Audio

What The Lord Has Done In Me by The Zoe Group on Grooveshark
What The Lord Has Done In Me by Hillsong on Grooveshark
What the Lord Has Done in Me by Robin Mark on Grooveshark


Video

Počítadlo.cz