Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Nádherný tvůrce - (WONDERFUL MAKER) - zpěvník 2-74


Matt Redman, Chris Tomlin
autorizovaný překlad: Jana Forsythová


Nad pustou prázdnotou jsi nebe rozvinul
a pak jsi promluvil,
ať v temnotách se světlo rozzáří.

Nad lidskou prázdnotou jsi náruč otevřel
a pak jsi promluvil,
ať se na zem naší Tvůj Syn narodí.

Tak nádhernou zem jsi stvořil sám,
tak nádherný jsi ve své lásce k nám.

Jsi tak nádherný Tvůrce, náš skvělý Zachránce.
I v šeptání Tvém je síla, pokorná láska Tvá.
Síla Tvá nemá konce, tak i láska Tvá, Otče.
I v šeptání Tvém je síla, jsi tak nádherný Bůh.

A neví nikdo z nás, jak je úžasný Tvůj kříž,
zatím máme jen,
jen střípky poznání, jak velký jsi.


Copyright © 2002 Thankyou Music/worshiptogether.com Songs/sixsteps Music/Adm. by kingswaysongs.com, a division of David C Cook for the UK & Europe tym@kingsway.co.uk
 

Audio

Wonderful Maker by Danny Chambers on Grooveshark

Wonderful Maker by New Song on Grooveshark

Wonderful Maker by Jeremy Camp on Grooveshark


Video


Počítadlo.cz