Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Nádherný - (LOVELY LORD) - zpěvník 2-73


Bob Hartman
autorizovaný překlad: Marek Čevela


Ve Tvém srdci je soucit a slitování,
jako prapor Tvá láska nade mnou.
S Tebou setkat se toužím tváří v tvář,
navždy v blízkosti Tvé pak stát.
Jak je nádherné víc Tě znát.

Nádherný, pro mě vším jsi sám,
nádherný, čistý můj jsi Pán,
hoden jsi slávy, jsi králů Král.
Jak je nádherné víc Tě znát.

Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý,
 jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou,
Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života Pán,
Tobě chválu a díky vzdám.
Jak je nádherné víc Tě znát.

Budem chválit Tvé jméno, ať svaté je v nás,
Tebe chválit a vzývat budem dál.
Ve Tvé moci a slávě chcem navěky žít,
v srdci vděčnost a lásku mít.
Jak je nádherné blíž Ti být!


© 1997 Dawn Treader Music/ Petsong Publ./ Adm. Smallstonemediasongs.com
 

Audio

Lovely Lord by Petra on Grooveshark


Video


Počítadlo.cz