Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Králem jsi mým - (YOU ARE MY KING) - zpěvník 2-71


Brian Doerksen
autorizovaný překlad: Tomáš Coufal


Králem jsi mým,
jsi mou láskou,
Králem jsi mým,
Tobě chválu vzdám.

Klečím před trůnem Tvým,
navždy jsem Tvůj,
pod vládou Tvou chci žít.

Sny své a plány své rád Ti dám,
můj cíl je vůle Tvá.

Jsi mou láskou, láskou, Ježíši,
jsi mou láskou, láskou,
Králem jsi mým.


© 1991 Mercy/Vineyard Publishing (ASCAP) & Vineyard Songs Canada (SOCAN)
Admin. by Music Services on behalf of Vineyard Music USA
 

Audio

You Are My King by Matt Redman on Grooveshark


Video


Počítadlo.cz