Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Král slávy - (KING OF GLORY) - zpěvník 2-70


Brad Avery, David Carr, Johnny Mac Powell, Mark Lee, Samuel Tai Anderson
autorizovaný překlad: Daniela Trojtlerová


Kdo je tím Králem slávy, jenž mě láskou provází
a stále ke mně mluví něžně slovem svým?
Mé svědomí mi říká: Bez odpuštění nelze žít.
Kdo je tím Králem slávy, jenž mi je nabízí?

Kdo andělů je Králem? Bůh, co žehná pokojem.
Kdo otvírá nám nebe a krásu, co je v něm?
Má duše po Něm touží, po milosti, v pravdě stát.
Kdo je tím Králem slávy? Lidský syn i Bůh a Pán.

Má jméno Ježíš, drahý Ježíš,
mocný Pán, v srdci mém Král.
On je Král slávy.

Kdo je tím Králem slávy? Důstojností oplývá
a moudrostí se halí, milostivý Král.
Je Pánem na nebesích, počátkem všeho stvoření.
On je tím Králem slávy, on je pro mě vším.


© 1995 Vandura 2500 Songs/ New Spring/ Adm. Smallstonemediasongs.com
 

Audio

King of Glory by Third Day on Grooveshark


Video


Počítadlo.cz