Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Jsi nádherný pán - (BEAUTIFUL ONE) - zpěvník 2-68

Tim Hughes
autorizovaný překlad: Tomáš Coufal


Úžasná, tak úžasná je věrná láska Tvá,
Tvůj kříž je záchranou od hříchů mých.
To nelze smysly obsáhnout, ač chápat chtěl bych rád,
jak úžasný, jak nádherný jsi Bůh!

Jsi nádherný Pán, má láska,
nádherný Pán, chválím Tě.
Jsi nádherný Pán, já zpívám dál.

Vládneš nám, Ty vládneš nám, ve slávě máš svůj trůn,
Tvé dílo člověk s bázní vnímat smí.
Teď důstojnost a krása Tvá mě k chvále probouzí.
Jak úžasný, jak nádherný jsi Bůh!

Pro zázraky své mi zrak otvíráš
a získal jsi mě svou láskou,
vždyť nic na zemi není jak ty nádherné!

Má duše zpívá dál:
Nádherný Pán!


Copyright © 2002 Thankyou Music/Adm. by worshiptogether.com Songs
excl. UK and Europe, adm. by Kingswaysongs, a division of David C Cook tym@kingsway.co.uk
 

Audio

Beautiful One by Tim Hughes on Grooveshark

Beautiful One by Jeremy Camp on Grooveshark


Video


Počítadlo.cz