Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Jen v Kristu - (IN CHRIST ALONE) - zpěvník 2-63

Keith Getty, Stuart Townend  
autorizovaný překlad: Ladislav Štěpán


Jen v Kristu mám naději svou,
je světlem mým i písní mou.
Ta pevná zem, ta skála skal,
v žáru i v bouři úkryt znám.
Jen pokoj Tvůj, jen láska Tvá,
jen ta můj strach vždy přemáhá.
Zachránce můj, v něm všechno mám,
v Kristově lásce smím tu stát.

On v Kristu sám se tělem stal,
v něm plnost Boží přítomná.
Ten lásky dar byl popliván
těmi, jimž byl ke spáse dán.              
Své smrti kříž on musel nést,
tak usmířen byl Boží hněv.
Když každý hřích na sebe vzal,
v Kristově smrti smím tu stát.

Ve skále měl svůj tmavý hrob,
On, světlo světa, spoután tmou.
Pak přišel zlom v den vítězný,
když Ježíš vstal, byl vzkříšený.
Tak zvítězil nad hříchem vším,
svou obětí mě zbavil vin.
Vím, on je můj a já jsem s ním,  
Kristova krev mi dává žít.

Teď klid a mír v svém srdci mám,
vždyť ve mně Kristus vládne sám.
Od prvních chvil do konce dní
Ježíš je stále Pánem mým.
A žádná moc či lidský hřích
mě nemůžou vzít z rukou Tvých.
Než zazní hlas, než přijde k nám,
v Kristově síle smím tu stát.

Copyright © 2001 Thankyou Music/Adm. by worshiptogether.com Songs
excl UK & Europe adm. by Kingswaysong, a division od David C Cook tym@kingsway.co.uk
 

Audio

In Christ Alone by Keith and Kristyn Getty on Grooveshark

In Christ Alone by Owl City on Grooveshark

In Christ Alone by Page CXVI on Grooveshark


Video


Počítadlo.cz