Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Chvalozpěv bez názvu - (UNTITLED HYMN) - zpěvník 2-60

Chris Rice
autorizovaný překlad: Daniel Němec


Kdo jsi zraněn hříchem, sám a ztracený,
pohleď, kolem láska prochází,
tak pojď jen k Pánu, pojď jen k Pánu,
pojď jen k Ježíši a žij!

Teď jsi zbaven tíže, volný můžeš jít,
vzácnou krví očištěn jsi byl,
tak zpívej Pánu, zpívej Pánu,
zpívej Ježíši a žij!

Jako malé dítě směle začni lézt,
však věz, že občas potká tě i pád,
tak chyť se Pána, chyť se Pána,
chyť se Ježíše a žij!

Když se nebe zatmí, pusto v duši máš,
cesta zdá se příkrá, trnitá,
tak volej k Pánu, volej k Pánu,
volej k Ježíši a žij!

Když hoří v tobě láska, radost přetéká,
zpíváš celou noc a víc chceš dát,
tak tanči Pánu, tanči Pánu,
tanči Ježíši a žij!

Až naplní se čas tvůj, světu sbohem dej,
pak přejdi tiše tam, kde není žal,
a odleť k Pánu, odleť k Pánu,
odleť k Ježíši a žij!


© 2003 Clumsy Fly Music/Word Music, LLC
Admin by Song Solutions CopyCare www.songsolutions.org
 

Audio

Untitled Hymn by Chris Rice on Grooveshark


Video


Počítadlo.cz