Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Chci víc cítit Tvoji lásku - (COME AND FILL ME UP) - zpěvník 2-59

Brian Doerksen
autorizovaný překlad: Ladislav Štěpán


Chci víc cítit Tvoji lásku,
Duchu svatý, přijď a naplň mě,
přijď a naplň mě.

Milost s láskou Ty mi dáváš.
Chci žít více v přítomnosti Tvé,
přijď a naplň mě.

Milost Tvá, Králi, obmývá každý můj hřích.
Naplň mě více láskou svou, každý den.
Zůstávám v Tvé lásce, mám rád Tvou blízkost.
Zůstávám v Tvé lásce, mám rád Tvou blízkost.


© 1990 Vineyard Songs Canada (SOCAN) & Mercy/Vineyard Publishing (ASCAP)
Admin. by Music Services on behalf of Vineyard Music USA
 

Audio

Come And Fill Me Up by Brian Doerksen on Grooveshark

Come And Fill Me Up by Vineyard on Grooveshark


Video


Počítadlo.cz