Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Bůh zázraků - (GOD OF WONDERS) - zpěvník 2-55

Marc Byrd, Steve Hindalong
autorizovaný překlad: Dana Štěpánová


Nad nebem i zemí,
nade vším jsi Pán.
Nebesa jsou domov Tvůj,
volám sláva k výšinám.
 
Ty jsi Pánem mocných zázraků.
Jsi nám vzácný, vzácný.
Celý vesmír je Tvé slávy trůn.
Jsi nám vzácný, vzácný.
 
Králi nebe, země.
Králi nebe, země.
 
Jen Ty jsi mým světlem,
hned zrána Ti chválu vzdám.
I když půjdu temnou nocí,
budu volat: „Jsi můj Pán“.

Ty jsi Pánem mocných zázraků.
Jsi nám vzácný, vzácný.
Lásku svou nám dáváš od věků.
Jsi nám vzácný, vzácný.

Králi nebe, země.
Králi nebe, země.
 
Haleluja, jsi Králem nebe, země.


© 2004 Mia Fields / Hillsong Publishing
P.O. Box 1195, Castle Hill, NSW 1765, Australia, publishing@hillsong.com
 

Audio

God of Wonders by Chris Tomlin on Grooveshark

God of Wonders by MercyMe on Grooveshark

God of Wonders by Hillsong on Grooveshark


Video


Počítadlo.cz