Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Buď Tobě sláva - (I GIVE YOU GLORY) - zpěvník 2-54

Andrew Spyker
autorizovaný překlad: Tomáš Coufal


Jsi tak nádherný, Pane můj,
v slovech svých, v lásce své.
Jsi tak nádherný, Pane můj,
v moci své, v oběti své.

V Tvém kříži mám spasení,
díky Tobě jsem svobodný.

Buď Tobě sláva, sláva.
Buď Tobě sláva, sláva.
Buď Tobě sláva, sláva, Ježíši.

A korunován trním
stal ses navždy mocným Králem.


© 2004 Gateway Create Publ./ Integrity’s Praise Music
Adm. Smallstonemediasongs.com
 

Audio

I Give You Glory by CFNI on Grooveshark


I Give You Glory by Ramp Worship Band on Grooveshark

Video


Počítadlo.cz