Vyhledávání


Kontakt


"Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru." Římanům 8:28

E-mail: tyjsiduvod@centrum.cz

Chvály

chvaly.kristnet.cz
Nový začínající web projekt chval.

Jaké znáte překlady: I GIVE YOU MY HEART

Datum: 26.12.2008

Vložil: Autor stránek

Titulek: Tobě, Králi, toužím - autorizovaný překlad

Tobě, Králi, toužím (I Give Your My Heart)

Reuben Morgan
autorizovaný překlad: František Krupička

Tobě, Králi, toužím čest, slávu vzdát,
celým srdcem chválím jméno Tvé.
Ze vší síly zpívám a vzdávám dík,
před Tebou se skláním, Pane můj.

Dávám Ti srdce své
i duši svou,
chci jen pro Tebe žít.
S každým nadechnutím,
s každým procitnutím
chci jen Tvou cestou jít.

© 1995 Reuben Morgan / Hillsong Publishing
P.O. Box 1195, Castle Hill, NSW 1765, Australia, publishing@hillsong.com


Počítadlo.cz